Buitenlandse Tewerkstelling

U wil gemotiveerd personeel aanwerven en u verwacht vakkennis, een hoge productiviteit en flexibiliteit. Als de vacature lokaal maar niet ingevuld geraakt, kan detachering van buitenlandse arbeidskrachten in sommige sectoren een oplossing bieden.


In de transportsector en de bouw is dit reeds goed ingeburgerd. Als u zich degelijk laat adviseren over de spelregels en verplichtingen, is dit perfect op een correcte manier te organiseren.


KOBALT legal staat zeer regelmatig Belgische én buitenlandse bedrijven bij om deze samenwerkingsvormen in goed banen te leiden.


Buitenlandse Tewerkstelling

U wil gemotiveerd personeel aanwerven en u verwacht vakkennis, een hoge productiviteit en flexibiliteit. Als de vacature lokaal maar niet ingevuld geraakt, kan detachering van buitenlandse arbeidskrachten in sommige sectoren een oplossing bieden.


In de transportsector en de bouw is dit reeds goed ingeburgerd. Als u zich degelijk laat adviseren over de spelregels en verplichtingen, is dit perfect op een correcte manier te organiseren.


KOBALT legal staat zeer regelmatig Belgische én buitenlandse bedrijven bij om deze samenwerkingsvormen in goed banen te leiden.

Kobalt Legal is een advocatenkantoor gespecialiseerd in buitenlandse tewerkstelling en detachering

Kobalt Legal is een advocatenkantoor gespecialiseerd in buitenlandse tewerkstelling en detachering

​Detachering

Een onderneming waarvan de zetel buiten België is gevestigd, kan zijn werknemers naar België detacheren, dwz. deze werknemers in België tijdelijk tewerkstellen. 

Tijdens de duur van deze detachering moet de werkgever bepaalde regels van het Belgisch arbeidsrecht naleven.

​Limosa

De buitenlandse werkgever die loontrekkende werknemers in België detacheert of zijn mandataris moet een Limosa-aangifte doen en dit voorafgaand aan de tewerkstelling van die werknemers in België. 

De Limosa-aangifte bevat bepaalde vermeldingen m.b.t. de werknemer, de werkgever (arbeidsplaats, duur van de detachering, werkroosters, enz.) en de verbindingspersoon die werd aangewezen door deze werkgever.

​Arbeidsvoorwaarden

De werkgever die zijn werknemers naar België detacheert, moet de arbeidsvoorwaarden ​respecteren die door dwingende Belgische wetgeving opgelegd worden.

Deze bepalingen regelen o.a. de arbeidstijd (arbeidsduurgrenzen, rusttijden), de feestdagen, de uitzendarbeid en terbeschikkingstelling van werknemers, het welzijn het werk (arbeidsveiligheid), de bescherming van het loon, de loonvoorwaarden en de andere arbeidsvoorwaarden die bij algemeen verbindend verklaarde CAO zijn vastgelegd​, enz.

​Arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden van het land van afkomst die gunstiger zijn ​voor de gedetacheerde werknemer mogen wel toegepast worden.

​Internationaal Transport

​​​Onze advocaten hebben een bijzondere expertise opgebouwd op het vlak van samenwerkingen tussen Belgische logistieke bedrijven en buitenlandse transportfirma's uit Lithouwen en Polen. 

​Wat kunnen we voor u betekenen

​Detachering in België


​België zit in de top 3 van landen die het meest gedetacheerden ontvangen van Europa (160 000 in 2014), maar we sturen er jaarlijks gemiddeld ​ook zo’n 80 000 uit.


We ontvangen vooral gedetacheerden uit Frankrijk, Polen, Duitsland, Luxemburg en Nederland. En sturen voornamelijk naar onze buurlanden Frankrijk Nederland, Duitsland en Luxemburg.


De bouwsector en transportsector in Vlaanderen ontvangen beiden een aanzienlijk deel van de gedetacheerde werknemers. 

Schrijf in voor onze nieuwsbrief


Periodiek vatten wij voor u het interessantste juridisch nieuws kort en begrijpelijk samen.

​Kobalt Legal 

Arbeidsrecht & Ondernemingsrecht

Lijsterbeslaan 8, 2950 Kapellen

© 2019 Alle rechten voorbehouden, Kobalt Legal | Disclaimer | Privacy | Sitemap

​Tel: 03 232 20 84 | ​Fax: 03 232 20 83​

​info@kobaltlegal.be

Kobalt Legal 

Arbeidsrecht & Ondernemingsrecht

Lijsterbeslaan 8, 2950 Kapellen

Tel: 03 232 20 84 | Fax: 03 232 20 83

info@kobaltlegal.be

© 2019 Alle rechten voorbehouden, Kobalt Legal | Disclaimer | Privacy | Sitemap