​Opzeggingstermijn berekenen

Een vraag die we veel krijgen van zowel werknemer als werkgever is hoe lang de opzegtermijn nu duurt. Sinds de invoering van het eenheidsstatuuAt zijn er serieuze veranderingen doorgevoerd die het niet altijd even gemakkelijk maken om die te berekenen. 


We zetten hier even uiteen hoe je dit zelf kan berekenen, maar hebben ook een handige berekeningsmodule op deze pagina toegevoegd zodat je dit ook kan nakijken.

​Opzeggingstermijn berekenen

Een vraag die we veel krijgen van zowel werknemer als werkgever is hoe lang de opzegtermijn nu duurt. Sinds de invoering van het eenheidsstatuuAt zijn er serieuze veranderingen doorgevoerd die het niet altijd even gemakkelijk maken om die te berekenen. 


We zetten hier even uiteen hoe je dit zelf kan berekenen, maar hebben ook een handige berekeningsmodule op deze pagina toegevoegd zodat je dit ook kan nakijken.

Kobalt Legal is een advocatenkantoor gespecialiseerd in ontslagrecht en de berekening van de opzeggingstermijn

Kobalt Legal is een advocatenkantoor gespecialiseerd in ontslagrecht en de berekening van de opzeggingstermijn

​Een extra steun nodig?

​Ga naar onze calculator om een indicatie te krijgen. Geheel gratis en vrijblijvend, en er worden geen contactgegevens opgevraagd. Kom je op een verschil uit met jouw eigen berekening, neem je best contact op met 1 van onze medewerkers.

​Berekening opzeggingstermijn

​​​Hoewel hier​ wordt uitgelegd hoe je zelf de termijn berekent, én we een link voorzien naar onze ​​calculator ​​​die jou een indicatie kan geven van de opzeggingstermijn, zijn er vaak uitzonderingen. Een foute opzeg geven, kan ertoe leiden dat verbreking ingeroepen kan worden. Wij kijken dit na.

​Alternatieven

​​​Ontslag, verbreking, onderling akkoord, een dadingsovereenkomst, dringende reden,... Het ene ontslag is het andere niet. Aan de hand van een adviesgesprek zetten onze advocaten samen met jou de opties uiteen.

​Dossieropbouw

​​​Er komt meer kijken bij een ontslag dan de kennisgeving. Ben je voorbereid op een vraag om ontslagmotivatie? Heb je voldoende nagekeken of de werknemer niet ​​beschermd​​​ is?

​Verdediging in de rechtbank

​​Gaat de werkgever toch over tot dagvaarding? Dan kan je bijna niet anders dan een advocaat onder de arm te nemen. Of wil je zelf gerechtelijke stappen zetten, dan kan je dit verloop samen met jouw advocaat overlopen.

​Berekening opzeggingstermijn

​​​​Hoewel hier​ wordt uitgelegd hoe je zelf de termijn berekent, én we een link voorzien naar onze ​​calculator ​​​die jou een indicatie kan geven van de opzeggingstermijn, zijn er vaak uitzonderingen. Een foute opzeg geven, kan ertoe leiden dat verbreking ingeroepen kan worden. Wij kijken dit na.

​Alternatieven

​​​​Ontslag, verbreking, onderling akkoord, een dadingsovereenkomst, dringende reden,... Het ene ontslag is het andere niet. Aan de hand van een adviesgesprek zetten onze advocaten samen met jou de opties uiteen.

​Dossieropbouw

​​​​Er komt meer kijken bij een ontslag dan de kennisgeving. Ben je voorbereid op een vraag om ontslagmotivatie? Heb je voldoende nagekeken of de werknemer niet ​​beschermd​​​ is?

​Verdediging in de rechtbank

​​​Gaat de werkgever toch over tot dagvaarding? Dan kan je bijna niet anders dan een advocaat onder de arm te nemen. Of wil je zelf gerechtelijke stappen zetten, dan kan je dit verloop samen met jouw advocaat overlopen.

​Berekening opzeggingstermijn

​​​​​Hoewel hier​ wordt uitgelegd hoe je zelf de termijn berekent, én we een link voorzien naar onze ​​calculator ​​​die jou een indicatie kan geven van de opzeggingstermijn, zijn er vaak uitzonderingen. Een foute opzeg geven, kan ertoe leiden dat verbreking ingeroepen kan worden. Wij kijken dit na.

​Alternatieven

​​​​​Ontslag, verbreking, onderling akkoord, een dadingsovereenkomst, dringende reden,... Het ene ontslag is het andere niet. Aan de hand van een adviesgesprek zetten onze advocaten samen met jou de opties uiteen.

​Dossieropbouw

​​​​​Er komt meer kijken bij een ontslag dan de kennisgeving. Ben je voorbereid op een vraag om ontslagmotivatie? Heb je voldoende nagekeken of de werknemer niet ​​beschermd​​​ is?

​Verdediging in de rechtbank

​​​​Gaat de werkgever toch over tot dagvaarding? Dan kan je bijna niet anders dan een advocaat onder de arm te nemen. Of wil je zelf gerechtelijke stappen zetten, dan kan je dit verloop samen met jouw advocaat overlopen.

​Wat kunnen we voor u betekenen

Wat kunnen we voor u betekenen

Wat kunnen we voor u betekenen

Stap 1
Tewerkgesteld vóór 1 januari 2014?

Sinds 2014 werd het eenheidsstatuut ingevoerd. De opzeggingstermijnen werden aangepast. Maar wel pas voor de prestaties na 31 december 2013. Alles ervoor wordt nog berekend volgens het oude systeem. Dat wil zeggen dat je de anciënniteit tot 31 december 2013 gebruikt voor de berekening van het eerste deel. En de anciënniteit vanaf 1 januari 2014 voor het eenheidsstatuut.


Opzeggingstermijn bediende


Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hogere en lagere bediende in het oude systeem. De loonplafonds sinds 1 januari 2018 zijn een bruto jaarloon tot € 34.180 voor een lagere bediende en tussen € 34.180 en € 68.361 voor hogere bediende. Verdien je meer dan dat, zijn de regels anders en neem je best onmiddelijk contact op.


Een lagere bediende krijgt per begonnen schijf van 5 jaar, 3 maanden opzeg indien de werkgever ontslaat, en 1,5 maand per 5 jaar met een maximum van 3 maanden indien de werknemer ontslag neemt.


Een hogere bediende is moeilijker te bepalen. Hier kan afgeweken worden van de algemene regel. In de meeste gevallen rekenen we hier 1 maand per begonnen jaar aciënniteit bij ontslag door de werkgever, en de helft daarvan, met een plafond van 3 maaden indien het ontslag gegeven wordt door de werknemer.


Opzeggingstermijn arbeider


Arbeiders hadden voor 2014 een veel gefragmenteerdere regeling wat de opzeggingstermijnen betrof. In heel wat paritaire commités geldt de algemene regel indien de werkgever het ontslag geeft:

Anciënniteit

Opzeggingstermijn

35 dagen

5 - 10 jaar

42 dagen

10 - 15 jaar

56 dagen

15 - 20 jaar

84 dagen

> 20 jaar

84 dagen

Let dus wel zeker op de regels binnen jouw Paritair Commité. Onze berekeningsmodule kan je alvast op weg helpen om te zien of die van jou een uitzondering is.

Stap 2
Het eenheidsstatuut

De toepassing van het eenheidsstatuut is voor iedere werknemer normaal gezien hetzelfde en werkt aan de hand van een degressief systeem. Met andere woorden: de eerste jaren wegen meer door bij het berekenen van de opzeggingstermijn dan de bv. het 10de jaar.

Anciënniteit

Opzeggingstermijn

Eerste 3 maanden

1 week

3 tot 4 maanden

3 weken

4 tot 5 maanden

4 weken

5 tot 6 maanden

5 weken

​6 tot 9 maanden

6 weken

9 tot 12 maanden

7 weken

12 tot 15 maanden

8 weken

15 tot 18 maanden

9 weken

18 tot 21 maanden

10 weken

21 tot 24 maanden

11 weken

2 jaar

12 weken

3 jaar

13 weken

4 jaar

15 weken

5 - 20 jaar

+3 weken per begonnen jaar

bv. 5j=18w, 6j=21w, 7j=24w

20 jaar

​62 weken

vanaf 21 jaar

+​1 week per begonnen jaar

bv. 21j=63w, 22j=64w, 23j=65w

Stap 1
Tewerkgesteld vóór 1 januari 2014?

Sinds 2014 werd het eenheidsstatuut ingevoerd. De opzeggingstermijnen werden aangepast. Maar wel pas voor de prestaties na 31 december 2013. Alles ervoor wordt nog berekend volgens het oude systeem. Dat wil zeggen dat je de anciënniteit tot 31 december 2013 gebruikt voor de berekening van het eerste deel. En de anciënniteit van 1 januari 2014 voor het eenheidsstatuut.


Opzeggingstermijn bediende


Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hogere en lagere bediende in het oude systeem. De loonplafonds sinds 1 januari 2018 zijn een bruto jaarloon tot € 34.180 voor een lagere bediende en tussen € 34.180 en € 68.361 voor hogere bediende. Verdien je meer dan dat, zijn de regels anders en neem je best onmiddelijk contact op.


Een lagere bediende krijgt per begonnen schijf van 5 jaar, 3 maanden opzeg indien de werkgever ontslaat, en 1,5 maand per 5 jaar met een maximum van 3 maanden indien de werknemer ontslag neemt.

Een hogere bediende is moeilijker te bepalen. Hier kan afgeweken worden van de algemene regel. In de meeste gevallen rekenen we hier 1 maand per begonnen jaar aciënniteit bij ontslag door de werkgever, en de helft daarvan, met een plafond van 3 maaden indien het ontslag gegeven wordt door de werknemer.


Opzeggingstermijn arbeider


Arbeiders hadden voor 2014 een veel gefragmenteerdere regeling wat de opzeggingstermijnen betrof. In heel wat paritaire commités geldt de algemene regel indien de werkgever het ontslag geeft:

Anciënniteit

Opzeggingstermijn

35 dagen

5 - 10 jaar

42 dagen

10 - 15 jaar

56 dagen

15 - 20 jaar

84 dagen

> 20 jaar

84 dagen

Let dus wel zeker op de regels binnen jouw Paritair Commité. Onze berekeningsmodule kan je alvast op weg helpen om te zien of die van jou een uitzondering is.

Stap 2
Het eenheidsstatuut

De toepassing van het eenheidsstatuut is voor iedere werknemer normaal gezien hetzelfde en werkt aan de hand van een degressief systeem. Met andere woorden: de eerste jaren wegen meer door bij het berekenen van de opzeggingstermijn dan de bv. het 10de jaar.

Anciënniteit

Opzeggingstermijn

Eerste 3 maanden

1 week

3 tot 4 maanden

3 weken

4 tot 5 maanden

4 weken

5 tot 6 maanden

5 weken

​6 tot 9 maanden

6 weken

9 tot 12 maanden

7 weken

12 tot 15 maanden

8 weken

15 tot 18 maanden

9 weken

18 tot 21 maanden

10 weken

21 tot 24 maanden

11 weken

2 jaar

12 weken

3 jaar

13 weken

4 jaar

15 weken

5 - 20 jaar

+3 weken per begonnen jaar

bv. 5j=18w, 6j=21w, 7j=24w

20 jaar

​62 weken

vanaf 21 jaar

+​1 week per begonnen jaar

bv. 21j=63w, 22j=64w, 23j=65w

Stap 1
Tewerkgesteld vóór 1 januari 2014?

Sinds 2014 werd het eenheidsstatuut ingevoerd. De opzeggingstermijnen werden aangepast. Maar wel pas voor de prestaties na 31 december 2013. Alles ervoor wordt nog berekend volgens het oude systeem. Dat wil zeggen dat je de anciënniteit tot 31 december 2013 gebruikt voor de berekening van het eerste deel. En de anciënniteit van 1 januari 2014 voor het eenheidsstatuut.


Opzeggingstermijn bediende


Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hogere en lagere bediende in het oude systeem. De loonplafonds sinds 1 januari 2018 zijn een bruto jaarloon tot € 34.180 voor een lagere bediende en tussen € 34.180 en € 68.361 voor hogere bediende. Verdien je meer dan dat, zijn de regels anders en neem je best onmiddelijk contact op.


Een lagere bediende krijgt per begonnen schijf van 5 jaar, 3 maanden opzeg indien de werkgever ontslaat, en 1,5 maand per 5 jaar met een maximum van 3 maanden indien de werknemer ontslag neemt.

Een hogere bediende is moeilijker te bepalen. Hier kan afgeweken worden van de algemene regel. In de meeste gevallen rekenen we hier 1 maand per begonnen jaar aciënniteit bij ontslag door de werkgever, en de helft daarvan, met een plafond van 3 maaden indien het ontslag gegeven wordt door de werknemer.


Opzeggingstermijn arbeider


Arbeiders hadden voor 2014 een veel gefragmenteerdere regeling wat de opzeggingstermijnen betrof. In heel wat paritaire commités geldt de algemene regel indien de werkgever het ontslag geeft:

Anciënniteit

Opzeggingstermijn

35 dagen

5 - 10 jaar

42 dagen

10 - 15 jaar

56 dagen

15 - 20 jaar

84 dagen

> 20 jaar

84 dagen

Let dus wel zeker op de regels binnen jouw Paritair Commité. Onze berekeningsmodule kan je alvast op weg helpen om te zien of die van jou een uitzondering is.

Stap 2
Het eenheidsstatuut

De toepassing van het eenheidsstatuut is voor iedere werknemer normaal gezien hetzelfde en werkt aan de hand van een degressief systeem. Met andere woorden: de eerste jaren wegen meer door bij het berekenen van de opzeggingstermijn dan de bv. het 10de jaar.

Anciënniteit

Opzeggingstermijn

Eerste 3 maanden

1 week

3 tot 4 maanden

3 weken

4 tot 5 maanden

4 weken

5 tot 6 maanden

5 weken

​6 tot 9 maanden

6 weken

9 tot 12 maanden

7 weken

12 tot 15 maanden

8 weken

15 tot 18 maanden

9 weken

18 tot 21 maanden

10 weken

21 tot 24 maanden

11 weken

2 jaar

12 weken

3 jaar

13 weken

4 jaar

15 weken

5 - 20 jaar

+3 weken per begonnen jaar

bv. 5j=18w, 6j=21w, 7j=24w

20 jaar

​62 weken

vanaf 21 jaar

+​1 week per begonnen jaar

bv. 21j=63w, 22j=64w, 23j=65w

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief


Periodiek vatten wij voor u het interessantste juridisch nieuws kort en begrijpelijk samen.

​Kobalt Legal 

Arbeidsrecht & Ondernemingsrecht

Lijsterbeslaan 8, 2950 Kapellen

© 2019 Alle rechten voorbehouden, Kobalt Legal | Disclaimer | Privacy | Sitemap

​Tel: 03 232 20 84 | ​Fax: 03 232 20 83​

​info@kobaltlegal.be

Kobalt Legal 

Arbeidsrecht & Ondernemingsrecht

Lijsterbeslaan 8, 2950 Kapellen

Tel: 03 232 20 84 | Fax: 03 232 20 83

info@kobaltlegal.be

© 2019 Alle rechten voorbehouden, Kobalt Legal | Disclaimer | Privacy | Sitemap