Sociale Inspectie

Een bezoek van een sociale inspectiedienst roept heel wat vragen op. Waarom wordt uw bedrijf geviseerd? Hoe gedraagt men zich tijdens zo’n inspectie? Mag de inspecteur zomaar uw werkagenda in beslag nemen?


Zelfs al neemt uw bedrijf de personeelsadministratie echt ter harte, dan nog zijn er vaak zaken die niet helemaal conform zijn. De sociale inspecteurs gaan niet graag met lege handen naar huis en zoeken dus vaak tot er iets gevonden wordt.


KOBALT legal staat bedrijven bij vanaf een eerste verhoor en begeleidt werkgevers bij de opbouw van hun verweer en de regularisatie van bepaalde onvolkomenheden op personeelsvlak. Deze bijstand betaalt zich rechtstreeks terug in minder zware tenlasteleggingen en/of boetes.  Sociale Inspectie

Een bezoek van een sociale inspectiedienst roept heel wat vragen op. Waarom wordt uw bedrijf geviseerd? Hoe gedraagt men zich tijdens zo’n inspectie? Mag de inspecteur zomaar uw werkagenda in beslag nemen?


Zelfs al neemt uw bedrijf de personeelsadministratie echt ter harte, dan nog zijn er vaak zaken die niet helemaal conform zijn. De sociale inspecteurs gaan niet graag met lege handen naar huis en zoeken dus vaak tot er iets gevonden wordt.


KOBALT legal staat bedrijven bij vanaf een eerste verhoor en begeleidt werkgevers bij de opbouw van hun verweer en de regularisatie van bepaalde onvolkomenheden op personeelsvlak. Deze bijstand betaalt zich rechtstreeks terug in minder zware tenlasteleggingen en/of boetes.  


Sociale Inspectie

Een bezoek van een sociale inspectiedienst roept heel wat vragen op. Waarom wordt uw bedrijf geviseerd? Hoe gedraagt men zich tijdens zo’n inspectie? Mag de inspecteur zomaar uw werkagenda in beslag nemen?


Zelfs al neemt uw bedrijf de personeelsadministratie echt ter harte, dan nog zijn er vaak zaken die niet helemaal conform zijn. De sociale inspecteurs gaan niet graag met lege handen naar huis en zoeken dus vaak tot er iets gevonden wordt.


KOBALT legal staat bedrijven bij vanaf een eerste verhoor en begeleidt werkgevers bij de opbouw van hun verweer en de regularisatie van bepaalde onvolkomenheden op personeelsvlak. Deze bijstand betaalt zich rechtstreeks terug in minder zware tenlasteleggingen en/of boetes.  


Kobalt Legal is een advocatenkantoor gespecialiseerd in discussies met de sociale inspecties.

03 232 20 84

Kobalt Legal is een advocatenkantoor gespecialiseerd in discussies met de sociale inspecties.

03 232 20 84

​Eerstelijnsbijstand

De sociale inspectie komt meestal aangekondigd maar soms ook onverwacht .

​Om te voorkomen dat er - door onwetendheid of gebrekkige voorbereiding - nadelig zou geantwoord worden op de gerichte vragen van de inspecteurs, is het essentieel om zeer snel een specialist te contacteren. 

​Sancties

​​De sociale inspectie kan een waarschuwing geven, een regularisatie voorstellen of een proces-verbaal opmaken.

Een waarschuwing krijgt men bijvoorbeeld wanneer het arbeidsreglement niet up-to-date is

Regularisaties zijn courant voor niet correct betaalde premies, cheques of vergoedingen.

En een proces-verbaal hoort bij zwaardere inbreuken op de sociale wetgeving. Zwartwerk, bijvoorbeeld, of het tewerkstellen van mensen zonder geldige verblijfsdocumenten.

​Uitgebreide ervaring

​​Een ​verweer tegen de sociale inspectie kan ​complex zijn. De inspecteurs beschikken over een veel grotere technische kennis dan de werkgever en dit geldt vaak zelfs voor het sociaal secretariaat. 

Om uw weg te vinden in de nuances van de sociale wetgeving en zo een correcte antwoord te kunnen formuleren om uw belangen te beschermen, ​kan u een beroep op de experten van KOBALT legal.

​Voorafgaande audit

​Idealiter wacht u niet tot de sociale inspectie binnenvalt maar laat u preventief nakijken of u met alle dwingende bepalingen in regel bent en of u de juiste arbeidsrechtelijke documenten beschikbaar hebt.

De kostprijs van een audit is uiteraard veel lager dan wanneer er echt een procedure tegen de sociale inspectie moet gevoerd worden.

De gemoedsrust krijgt u er kosteloos bij. ​

​Wat kunnen we voor u betekenen

​Onze artikels

​Meer weten over ​arbeidsrecht? Lees hier ​gratis onze artikels:

Schrijf in voor onze nieuwsbrief


Periodiek vatten wij voor u het interessantste juridisch nieuws kort en begrijpelijk samen.

​Kobalt Legal 

Arbeidsrecht & Ondernemingsrecht

Lijsterbeslaan 8, 2950 Kapellen

Kobalt Legal is een advocatenkantoor gespecialiseerd in bijstand bij sociale inspectie.

​© 2019 Alle rechten voorbehouden, Kobalt Legal | Disclaimer | Privacy | Sitemap

​Tel: 03 232 20 84 | ​Fax: 03 232 20 83​

​info@kobaltlegal.be

Kobalt Legal is een advocatenkantoor gespecialiseerd in bijstand bij sociale inspectie.

Kobalt Legal 

Arbeidsrecht & Ondernemingsrecht

Lijsterbeslaan 8, 2950 Kapellen

Tel: 03 232 20 84 | Fax: 03 232 20 83

info@kobaltlegal.be

​© 2019 Alle rechten voorbehouden, Kobalt Legal | Disclaimer | Privacy | Sitemap