Concurrentie

Zo goed als elke onderneming, groot of klein, wordt ooit wel eens geconfronteerd met een ex-werknemer of ex-vennoot die een concurrerende activiteit opstart of met een concurrent die de wettelijke verplichtingen naast zich neerlegt en daardoor een concurrentievervalsende activiteit voert.


Weinig zo frustrerend voor een ondernemer als marktaandeeldeel verliezen door parasitaire mededinging. KOBALT legal verschaft hierop een krachtige antwoorden en helpt u snel en adequaat te reageren.


Concurrentie

Zo goed als elke onderneming, groot of klein, wordt ooit wel eens geconfronteerd met een ex-werknemer of ex-vennoot die een concurrerende activiteit opstart of met een concurrent die de wettelijke verplichtingen naast zich neerlegt en daardoor een concurrentievervalsende activiteit voert.


Weinig zo frustrerend voor een ondernemer als marktaandeeldeel verliezen door parasitaire mededinging. KOBALT legal verschaft hierop een krachtige antwoorden en helpt u snel en adequaat te reageren.

Kobalt Legal is een advocatenkantoor gespecialiseerd in oneerlijke concurrentie, diefstal van zakengeheimen, afwerving van cliënteel en personeel en de Europese mededingingsregels.

Kobalt Legal is een advocatenkantoor gespecialiseerd in oneerlijke concurrentie, diefstal van zakengeheimen, afwerving van cliënteel en personeel en de Europese mededingingsregels.

​Dossieropbouw

​Oneerlijke concurrentie is steeds heimelijk en sluw. Alvorens de concurrent tot de orde te roepen - via gerechtelijke weg of via een ingebrekestelling - is het essentieel om rustig en met kennis van zaken uw dossier voor te bereiden.

Welke cliënten werden benadert? Hoe werden de zakengeheimen meegenomen? Welke verdere strategie heeft de oneerlijke concurrent nog voor ogen? 

Vanuit onze ervaring, zorgen wij dat u de juiste vragen stelt en de juiste bewijzen verzamelt alvorens ​te ageren. 

​Oneerlijke praktijken

​Concurrentie is in principe toegelaten, het is de hoeksteen van onze economie. Wat maakt concurrentie dan precies oneerlijk?

Concurrentie wordt oneerlijk als de concurrent zich door bepaalde begeleidende omstandigheden een voorsprong gunt. Bijvoorbeeld door diefstal van klantenlijsten, destabilisatie van uw imago, leugenachtige negatieve reclame, afwerving van cliënteel en personeel, stichten van verwarring, enz.

​Stakingsvordering

De stakingsprocedure wordt gebruikt om op korte termijn een nadelige handeling of daad, zoals oneerlijke concurrentie en onrechtmatige marktpraktijken, te doen stoppen.  

Een stakingsprocedure neemt de vorm aan van een kort geding​.​​​

​Europese mededingingsregels

De EU heeft strenge regels om de vrije concurrentie te beschermen. ​Als men de mededingingsregels overtreedt, kan men een boete krijgen tot 10% van de jaaromzet.

Volgende afspraken zijn bijvoorbeeld verboden: prijsafspraken, markten verdelen, afspraken over het toewijzen van klanten, afspraken over productiebeperking,…

Als uw bedrijf een groot marktaandeel in handen heeft, heeft het een machtspositie en moet men extra opletten voor verboden handelspraktijken zoals: onredelijk hoge prijzen, onrealistisch lage prijzen, het opleggen van bepaalde handelsvoorwaarden aan uw handelspartners,…

​Wat kunnen we voor u betekenen

​Oneerlijke concurrentie is de grootste kopzorg van ondernemers!


​Uit een grootschalig onderzoek van UNIZO in 2017, bleek dat ondernemers werkelijk wakker liggen van oneerlijke concurrentie.


Maar liefst 62% van de ondervraagde bedrijfsleiders gaf aan met oneerlijke concurrentie geconfronteerd te worden en 69% gaf aan dat de druk door oneerlijke de laatste 2 jaar nog gestegen is. Dit zijn duizelingwekkende cijfers.


Veel aandacht moet dan ook gaan naar wat men als ondernemers preventief kan doen door middel van de juiste contracten met werknemers, vennoten, onderaannemers, leveranciers enz. Met goede contractuele concurrentiebeperkingen kan men zich als bedrijf veel makkelijker beschermen tegen parasitair gedrag.


KOBALT legal bouwde een grote expertise op in concurrentieverboden en beperkingen ​en vestigt hier uw aandacht op bij elke beëindiging van een samenwerking. Voorkomen is in deze materie absoluut beter dan genezen. 

​Onze artikels

​Meer weten over vennootschapsrecht? Lees hier ​gratis onze artikels:

​Niet-concurrentiebeding werknemer


​Een werknemer die zijn kennis en ervaring bij de concurrentie gaat inzetten, is een doorn i​n het oog. 

Wat zijn de geldigheidsvereisten van niet-concurrentiebedingen in een arbeidsovereenkomst en wanneer vinden ze toepassing? 

​Is afwerving van personeel altijd oneerlijke concurrentie?


​U wordt als ondernemer gecontacteerd door de witte raaf van uw concurrent. Moet u deze sollicitatie weigeren? Of u doet deze persoon spontaan zelf een voorstel voor de uitbouw van een nieuw departement, mag u dit?

​Vanaf wanneer spreekt men van oneerlijke concurrentie door afwerving van personeel? ​

Europese mededinging


De EU-mededingingsregels gelden in alle EU-landen. Ook de Belgische rechtbanken zien erop toe dat ze worden nageleefd. Deze regels gelden niet alleen voor bedrijven, maar voor alle organisaties die een economische activiteit ontplooien (dus ook handelsorganisaties, industriële groeperingen e.d.).

In dit artikel geven we de krijtlijnen weer.

Schrijf in voor onze nieuwsbrief


Periodiek vatten wij voor u het interessantste juridisch nieuws kort en begrijpelijk samen.

​Kobalt Legal 

Arbeidsrecht & Ondernemingsrecht

Lijsterbeslaan 8, 2950 Kapellen

Kobalt Legal is een advocatenkantoor gespecialiseerd in oneerlijke concurrentie, diefstal van zakengeheimen, afwerving van cliënteel en personeel en de Europese mededingingsregels.

​© 2019 Alle rechten voorbehouden, Kobalt Legal | Disclaimer | Privacy | Sitemap

​Tel: 03 232 20 84 | ​Fax: 03 232 20 83​

​info@kobaltlegal.be

Kobalt Legal is een advocatenkantoor gespecialiseerd in oneerlijke concurrentie, diefstal van zakengeheimen, afwerving van cliënteel en personeel en de Europese mededingingsregels.

Kobalt Legal 

Arbeidsrecht & Ondernemingsrecht

Lijsterbeslaan 8, 2950 Kapellen

Tel: 03 232 20 84 | Fax: 03 232 20 83

info@kobaltlegal.be

​© 2019 Alle rechten voorbehouden, Kobalt Legal | Disclaimer | Privacy | Sitemap