Contracten

Als ondernemer sluit u dag in dag uit contracten. Maar weet en begrijpt u altijd even goed wat er precies in deze contracten staat?


Weet u bijvoorbeeld wat de beëindigingsmodaliteiten zijn, wat de reikwijdte van het concurrentiebeding is, wat er onder beschermde know how valt, hoe de aansprakelijkheid geregeld is, wat u kan doen als de samenwerking anders uitdraait dan verwacht, en zoveel meer.


Wanneer U de overeenkomst laat opstellen of nalezen door een advocaat gespecialiseerd in contractenrecht, weet u wat u ondertekend. Zo bent u zeker dat u niks over het hoofd hebt gezien en ben u zo goed mogelijk ingedekt bij mogelijke discussies.Contracten

Als ondernemer sluit u dag in dag uit contracten. Maar weet en begrijpt u altijd even goed wat er precies in deze contracten staat?


Weet u bijvoorbeeld wat de beëindigingsmodaliteiten zijn, wat de reikwijdte van het concurrentiebeding is, wat er onder beschermde know how valt, hoe de aansprakelijkheid geregeld is, wat u kan doen als de samenwerking anders uitdraait dan verwacht, en zoveel meer.


Wanneer U de overeenkomst laat opstellen of nalezen door een advocaat gespecialiseerd in contractenrecht, weet u wat u ondertekend. Zo bent u zeker dat u niks over het hoofd hebt gezien en ben u zo goed mogelijk ingedekt bij mogelijke discussies.


Kobalt Legal is een advocatenkantoor gespecialiseerd in contracten zoals verkoop, huur, franchise, distributie, management en aanneming

Kobalt Legal is een advocatenkantoor gespecialiseerd in contracten zoals verkoop, huur, franchise, distributie, management en aanneming 

​Wat is een goed contract?

​KOBALT legal is er van overtuigd dat een goed contract in de eerste plaats een leesbaar contract is. Teken nooit iets wat u niet 100% begrijpt moet steeds de leidraad zijn.

Wij schrijven dan ook heldere en beknopte contracten waarin de dingen bij naam genoemd worden. ​

​Contractsvrijheid

Partijen zijn in België (en in vele andere landen) vrij om de inhoud van hun contract te bepalen en hun rechten en plichten te regelen. Uiteraard zijn er bepaalde wettelijke beperkingen.

​Handelscontracten

Onder het contractenrecht vallen overeenkomsten zoals huur, agentuur, distributie, koop/verkoop, franchise maar ook bijvoorbeeld de algemene voorwaarden van bedrijven.

Eigenlijk vallen alle afspraken tussen partijen, zelfs de mondelinge, onder het contractenrecht. Dat is dus heel erg ruim.

​Précontractuele fase

​Wanneer u onderhandelt over een overeenkomst, lijkt het, alsof u de onderhandelingen nog op elk punt kan afbreken. ​

​Nochtans, ook vóórdat een overeenkomst tot stand is gekomen, kunnen er al verplichtingen volgen uit de tot dan gedane onderhandelingen. Dat wordt ook wel de precontractuele fase genoemd: de fase vóórdat er een contract is afgesloten. ​

​Wat kunnen we voor u betekenen

​Onze artikels

​Meer weten over vennootschapsrecht? Lees hier ​gratis onze artikels:

Elektronische contracten


Europa verplicht de lidstaten om ervoor te zorgen dat ‘hun rechtsstelsel het sluiten van contracten langs elektronische weg mogelijk maakt’. De wet van 20 september 2018 voorziet er dan ook in dat bijzondere categorieën van overeenkomsten (inclusief de verkoop van een onroerend goed) ook elektronisch kunnen gesloten worden. 

De factuur als bewijs


Op 1 november trad het nieuwe ondernemingsrecht in werking en sindsdien is het belang van een niet geprotesteerde factuur inderdaad nog veel groter geworden.

Vroeger kon een koop/verkoop bewezen worden door middel van een aanvaarde factuur, nu geldt zo’n factuur als bewijs voor alle overeenkomsten.

De factuur wordt met andere woorden een heel belangrijk bewijsinstrument voor het bestaan van contracten.

​Rechtskeuze


​Internationale ​contracten brengen extra juridische vragen mee, zoals:welke rechter is bevoegd​ en wat is het toepasselijk recht?  Het internationaal privaatrecht (IPR) geeft antwoord op ​deze vragen.

Schrijf in voor onze nieuwsbrief


Periodiek vatten wij voor u het interessantste juridisch nieuws kort en begrijpelijk samen.

​Kobalt Legal 

Arbeidsrecht & Ondernemingsrecht

Lijsterbeslaan 8, 2950 Kapellen

Kobalt Legal is een advocatenkantoor gespecialiseerd in contracten zoals verkoop, huur, franchise, distributie, management en aanneming

​© 2019 Alle rechten voorbehouden, Kobalt Legal | Disclaimer | Privacy | Sitemap

​Tel: 03 232 20 84 | ​Fax: 03 232 20 83​

​info@kobaltlegal.be

Kobalt Legal is een advocatenkantoor gespecialiseerd in contracten zoals verkoop, huur, franchise, distributie, management en aanneming

Kobalt Legal 

Arbeidsrecht & Ondernemingsrecht

Lijsterbeslaan 8, 2950 Kapellen

Tel: 03 232 20 84 | Fax: 03 232 20 83

info@kobaltlegal.be

​© 2019 Alle rechten voorbehouden, Kobalt Legal | Disclaimer | Privacy | Sitemap