Vennootschappen

Het vennootschapsrecht regelt de werking van de vennootschappen en de rechtsverhouding tussen vennoten onderling. Ook de aansprakelijkheid van zaakvoerders en bestuurders, de gedwongen overdracht van aandelen, de alarmbelprocedure en zoveel meer vallen onder deze specialisatie. 


Met een ingrijpende wijziging van het vennootschapsrecht op komst, kan u niet zonder echte experten. KOBALT legal adviseert u met kennis van zaken en passie voor het ondernemerschap.

Vennootschappen

Het vennootschaprecht regelt de werking van de vennootschappen en de rechtsverhouding tussen vennoten onderling. Ook de aansprakelijkheid van zaakvoerders en bestuurders, de gedwongen overdracht van aandelen, de alarmbelprocedure en zoveel meer vallen onder deze specialisatie. 


Met een ingrijpende wijziging van het vennootschapsrecht op komst, kan u niet zonder echte experten. KOBALT legal adviseert u met kennis van zaken en passie voor het ondernemerschap.

Vennootschappen

Het vennootschaprecht regelt de werking van de vennootschappen en de rechtsverhouding tussen vennoten onderling. Ook de aansprakelijkheid van zaakvoerders en bestuurders, de gedwongen overdracht van aandelen, de alarmbelprocedure en zoveel meer vallen onder deze specialisatie. 


Met een ingrijpende wijziging van het vennootschapsrecht op komst, kan u niet zonder echte experten. KOBALT legal adviseert u met kennis van zaken en passie voor het ondernemerschap.

Kobalt Legal is een advocatenkantoor gespecialiseerd in vennootschapsrecht, de oprichting van vennootschappen, discussies tussen aandeelhouders en conflicten in de raad van bestuur

Kobalt Legal is een advocatenkantoor gespecialiseerd in vennootschapsrecht, de oprichting van vennootschappen, discussies tussen aandeelhouders en conflicten in de raad van bestuur

Oprichting vennootschappen

​Een vennootschap wordt opgericht bij notariële akte en u kan dus niet zonder notaris. De notaris is echter een openbaar ambtenaar die de belangen van de aandeelhouders op gelijke voet moet huldigen.

Het is dan ook erg nuttig om als toekomstige aandeelhouder toch even apart de verschillende opties met een eigen advocaat af te toetsen.  

​​De keuze van de juiste vennootschapsvorm

​Zeker met het nieuwe vennootschapsrecht in zicht is het van vitaal belang om u te laten bijstaan bij de keuze van de meest passende vennootschapsvorm.

Aandeelhoudersovereenkomst

​Afspraken tussen de aandeelhouders kunnen vastgelegd worden in een aandeelhoudersovereenkomst. 

Vermits deze niet door een notaris moet opgemaakt worden, zijn wijzigingen vlotter en goedkoper. Een ideaal instrument dus.

​​Uittreding of uitsluiting

​Hoewel de vennoten met de beste intenties aan hun gezamenlijk avontuur begonnen, loopt het jammer genoeg niet altijd helemaal zoals gehoopt.

In dat geval laat de wet, in bepaalde gevallen, toe om er uit te stappen of een mede-vennoot te dwingen om eruit te stappen. KOBALT legal heeft een grote expertise in dergelijke procedures.

​Wat kunnen we voor u betekenen

​Weldra een nieuw vennootschapsrecht!


​Het vennootschapsrecht moderniseren en vereenvoudigen en België aantrekkelijker maken als vestigingsland voor ondernemingen, dat zijn de doelstellingen van het nieuwe vennootschapsrecht dat thans in het Parlement op zijn laatste goedkeuring wacht. We staan even stil bij de meest opvallende wijzigingen?


1. vermindering van het aantal vennootschapsvormen


De grootste verandering is dat er na de hervorming nog maar een handvol vennootschapsvormen zullen overblijven: drie met beperkte aansprakelijkheid (de BV, de NV en de CV) en één met onbeperkte aansprakelijkheid (de maatschap, met de VOF of de Comm.V. als varianten met rechtspersoonlijkheid). De bestaande Europese vennootschappen blijven onveranderd omdat deze Europees geregeld zijn en de Belgische wetgever ze dus ook niet kan schrappen of wijzigen.


2. de VZW


De VZW wordt mee geïncorporeerd in het Wetboek voor vennootschappen en er komt een duidelijk onderscheidingscriterium. Dit is het al dan niet bestaan van een winstuitkering. Bij vennootschappen is de verrijking van de vennoten cruciaal, en voor verenigingen zal het onder geen beding toegestaan zijn om winst op eender welke manier uit te keren aan de leden, bestuurders, oprichters of anderen. Een vereniging kan dus economische activiteiten ondernemen en winsten genereren, maar zal deze niet kunnen uitkeren en enkel kunnen aanwenden ter verwezenlijking van het belangeloos doel.


3. de kapitaalloze BV


De meest opvallende hervorming is de invoering van de kapitaalloze BV. Voortaan zal er dus  geen minimumkapitaal meer vereist zijn en wordt de notie kapitaal zelfs volledig dode letter voor de BV, wat ook tot gevolg heeft dat zowel de S-BVBA als de nominale en fractiewaarde voor de BV verdwijnen.

Dit zal echter niet tot een kleinere bescherming van de schuldeisers leiden, integendeel. Zo krijgt het financieel plan meer gewicht en is de bestuurdersaansprakelijkheid voor kennelijk grove fout na faillissement voortaan ook van toepassing op de BV. Verder blijft ook de oprichtersaansprakelijkheid spelen.


De belangrijkste bescherming is echter de invoering van een verplichte “dubbele uitkeringstest”, telkens wanneer een uitkering plaatsvindt.


4. de statutaire zetelleer


Om de aantrekkelijkheid van België als vestigingsland voor internationale ondernemingen te verhogen, brengt het nieuwe vennootschapsrecht ook een complete ommekeer teweeg in de zetelleer. Waar de huidige Belgische wetgeving de werkelijke zetelleer hanteert, zal in de toekomst de statutaire zetelleer gelden.

-

Uiteraard zullen vennootschappen de nodige tijd krijgen om zichzelf in regel te stellen met de nieuwe wetgeving maar de complexiteit van de overgang naar een nieuw vennootschapsrecht is enorm. Vraag op tijd ons advies!

​Onze artikels

​Meer weten over vennootschapsrecht? Lees hier ​gratis onze artikels:

​Nieuwe geschillenregeling​​​


De geschillenregeling is het laatste redmiddel om conflicten tussen aandeelhouders op te lossen, zonder dat het voortbestaan van de vennootschap gecompromitteerd wordt.

Het nieuw vennootschapsrecht zal verschillende wijzigingen aanbrengen in de geschillenregeling om deze proceseconomischer te maken en enkele struikelblokken uit de praktijk aan te pakken.

​De algemene vergadering


​​Om het vennootschapsrecht te vereenvoudigen en te moderniseren, staan ook enkele veranderingen op het vlak van de algemene vergadering op de planning.

​In dit artikel geven wij u een spoedcursus om gewapend naar een algemene vergadering te trekken.

Bestuur van vennootschappen


​Zaakvoerders, bestuurders, raad van bestuur, meerhandtekeningsclausules, vaste vertegenwoordigers, directiecomité, belangenconflict...

​Meer dan genoeg voer voor een verhelderend artikel over de organen van vennootschappen.

Schrijf in voor onze nieuwsbrief


Periodiek vatten wij voor u het interessantste juridisch nieuws kort en begrijpelijk samen.

​Kobalt Legal 

Arbeidsrecht & Ondernemingsrecht

Lijsterbeslaan 8, 2950 Kapellen

​© 2019 Alle rechten voorbehouden, Kobalt Legal | Disclaimer | Privacy | Sitemap

​Tel: 03 232 20 84 | ​Fax: 03 232 20 83​

​info@kobaltlegal.be

Kobalt Legal 

Arbeidsrecht & Ondernemingsrecht

Lijsterbeslaan 8, 2950 Kapellen

Tel: 03 232 20 84 | Fax: 03 232 20 83

info@kobaltlegal.be

​© 2019 Alle rechten voorbehouden, Kobalt Legal | Disclaimer | Privacy | Sitemap